Astroloji ve Astronomi

Kainat… Bu sistem içerisinde yaşayan herşey bütündür ve birbiri ile etkileşim içerisindedir. Bu sistemin en önemli üyesi ise İNSAN’dır. İnsanı tek başına somut ilimle değerlendirmek YANLIŞTIR. İNSAN, soyut ve somut yani…madde ve mana tarafı olan tek varlıktır. Astroloji ve Astronomi de aynı özelliği taşır. Astronomi bize kainatın tüm somut özelliklerini bilimsel olarak anlatır. Astroloji ise bu etkileri insan üzerinde yorumlama sanatıdır. Bu yorumu yapabilmek çok derin araştırma ve çalışma gerektirir. Astrolojinin derin bir altyapısı vardır. İnsanı tüm sosyolojik yapısı ile tanımadan ve sistemin teolojik yapısını, tarihsel gelişimini bilmeden yorum yapılamaz. Sonuçta astroloji çok ciddi bir eğitim isteyen bir konudur. Bu konuyu çürütmek niyeti ile diyoloğa girmektense bilim adamları bir araya gelerek İNSAN’ı yeniden, yeni bilimler ışığında incelemelidirler ki insanlık için çok büyük bir çalışmaya imza atmış olsunlar. Yoksa.. Günümüzde herşey gibi astroloji de yozlaştırılmaya mahkum olacaktır. Her köşebaşında astrolog olduğunu söyleyenler olacak ve bunlar insanlığı sömürmeye devam edecektir. İnsan eğitilen, eğitildikçe gelişen ve geliştikçe değişen çok kıymetli bir varlıktır. Yapılacak her somut ve soyut çalışma insanlığa ivme kazandıracaktır. Hayatın tamamı seçimdir. Ya… yeniliklere açık olur, inceler, hayatına geçirirsin. Veya.. Maddede takılı kalırsın.